Com ho fem

Mètode de treball

Les característiques bàsiques de l’acció de Kabk’uh  són l’orientació cap a resultats, la sostenibilitat dels projectes i la participació de la població beneficiària.

Determinem inicialment la dimensió territorial, la durada, els recursos necessaris, els objectius i resultats esperats i els beneficiaris dels projectes.

Fomentem la realització de projectes emmarcats en Plans Estratègics d’Actuació.

Considerem claus els factors de viabilitat i sostenibilitat, en el sentit que els efectes dels projectes es mantinguin una vegada finalitzada l’ajuda externa.

Prioritzem la participació de les parts implicades en la determinació de problemes, alternatives, objectius i activitats, de la mateixa manera que valorem molt positivament la implicació dels beneficiaris en l’avaluació dels projectes.

Organigrama de funcionament

Contraparts locals

Tenim establerts convenis de col·laboració amb diverses organitzacions, bàsicament petites empreses artesanals, cooperatives agrícoles, centres d’estudi per al desenvolupament, i amb institucions estatals, sobretot ministeris i agències de desenvolupament.

D’aquesta manera volem establir vincles de comunicació estret amb la població més vulnerable, alhora que volem crear els enllaços necessaris amb les institucions oficials que garanteixin el suport necessari per a la posada en funcionament dels projectes.

Treballem amb contraparts locals que siguin entitats, cooperatives i associacions formades i dirigides per part de la població autòctona.

La contrapart local treballa amb Kabk’uh en la Fase de Identificació, determinant les problemàtiques de la zona i estudiant les possibles alternatives per solucionar-les i els beneficiaris potencials.

També participa activament en l’elaboració del Pla d’Execució que permetrà gestionar el projecte, tan pel que fa a la determinació de la temàtica, el disseny de les activitats com el seguiment i l’avaluació de l’impacte.

Kabk’uh es compromet amb el seguiment del projecte amb tècnics especialitzats junt amb els tècnics o responsables locals, així mateix es responsabilitza de la cloenda de comú acord amb la direcció local, assegurant la execució correcta del mateix.

Finançament

Kabk’uh compta amb diverses fonts de finançament. Els membres de la Fundació fan aportacions periòdiques a l’entitat, que també rep donatius de diverses persones, com el desaparegut pintor Josep Guinovart . També es disposa, de forma discontinua, de subvencions d’entitats financeres, i de les administracions públiques, de diversos ajuntaments, de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i del Govern Espanyol, a través de l’Agencia Española de Cooperación y Desarrollo.

Los comentarios están cerrados.