On treballem

Àmbit d’actuació

El nostre àmbit d’actuació és Amèrica Llatina i el Carib, tot i que també hem treballat en altres països, com Mauritània.

L’experiència inicial de la Escuela Latinoamericana y del Caribe de Chocolatería, Pastelería y Confitería propicià l’establiment de vincles estrets amb Cuba i de contactes amb els països veïns, fomentant l’especialització del fundació en el sector del cacau i la xocolata. De l’èxit d’aquest projecte se’n deriva, per exemple, una actuació similar a Veneçuela on l’any 2010 s’inaugurà a l’Estat de Maracay una altra escola de xocolateria.

Posteriorment, els bons resultats de l’experiència de recuperació del “Cacao Real de Xoconuzco”, a Mèxic, i l’aplicació del nostre mètode d’incorporar valor en tota la cadena de producció i transformació, amb la consegüent millora de les condicions de vida de la població beneficiaria ens ha estimulat estendre la idea a països amb característiques semblants. Actualment, des de les institucions de foment del desenvolupament d’altres països ens conviden a estudiar la possibilitat d’aplicar aquestes experiències.

Tot i això, no ens volem limitar ni sectorialment en el cacau i la xocolata ni geogràficament a Amèrica Llatina sinó que volem estendre la nostra actuació amb altres projectes a altres països que ens permetin treballar també per l’assoliment dels nostres objectius.

Los comentarios están cerrados.