Què fem

Crear valor en el sector del cacau i la xocolata

L’experiència adquirida amb els projectes que Kabk’uh ha portat a terme amb les comunitats productores de cacau i el seus cultius i l’acompanyament d’aquests productors associats a fires i congressos,així com l’assessorament en comerç internacional, ens han permès oferir als nostres beneficiaris la formació i capacitació necessàries per obtenir un valor superior del seu producte en totes les fases productives i comercials. Si hi afegim l’aportació de coneixements, mitjançant tallers, en la transformació del cacau en xocolata i la formació a través de l’escola de xocolateria a Cuba  i altres.  La Fundació assegura un acompanyament en tota la cadena de valor del cacau i la xocolata.

Recuperació de cacaus criolls autòctons

L’èxit del projecte de recuperació del “Cacao Real de Xoconuzco”, a Mèxic, va fer que ens plantegéssim la possibilitat d’exportar aquest experiència a d’altres països i regions on hi havia una realitat similar.

Així doncs, s’ha avançat traslladan l’experiència a Nicaragua amb la recuperació del cacau crioll de la zona de Waslala i Rancho Grande. Com també a Guatemala a la zona de la Costa de San Marcos.

Aquesta experiència ha iniciat un procés molt profitós de contactes, la qual cosa ens esperona a convertir aquesta experiència en un Pla Regional.

Escoles i tallers de xocolateria, bomboneria i derivats

En els països en què Kabk’uh treballa, l’informe del 2008 de Nacions Unides assenyala una certa millora en la situació de pobresa i exclusió de la dona; tot i així, no s’arriba als objectius que s’havien proposat. Un dels nostres objectius és eradicar la pobresa mitjançant projectes que permetin un desenvolupament sostenible. En el cas de comunitats productores de cacau, hem desenvolupat i tenim el propòsit de continuar impartint tallers de formació per elaborar productes alimentaris derivats del cacau i l’aprofitament del fruit.

En molts dels països on treballem s’han fet tallers de formació de productes artesanals en xocolata, adreçats a les dones de productors per capacitar-les i per afavorir que s’associïn si no ho estan. Es tracta, normalment, de començar per productes primaris, però de qualitat, amb caràcter i personalitat, que es poden convertir amb especialitats locals o regionals, destinades primer a un mercat pròxim que tingui en compte la pròpia cultura i les condicions locals. Amb l’objectiu d’acompanyar, més endavant, les associacions a desenvolupar produccions més importants dirigides al mercat nacional i a les xarxes de comerç just.

Aquest procés porta com a conseqüència una millora de les condicions de vida de les dones, disminueix la seva dependència i augmenta la seva seguretat gràcies al procés associatiu i a la millora de l’autoestima.

Assessorament en xocolateria, bomboneria i especialitats

La promoció d’escoles, la realització de cursos i tallers, les demostracions i dotació de beques per formació i capacitació amb la col·laboració de experts professionals, ens permeten disposar d’un extens material didàctic en aquestes matèries.

Kabk’uh ha establert un servei d’assessorament per difondre el seu coneixement i la seva experiència de aquestes matèries,destinat a cooperatives i petites empreses artesanes i associacions de dones, amb l’objectiu de transmetre aquest coneixement i donar suport tecnològic per la millora de processos productius.

També Kabk’uh els estimula i acompanya en la creació de productes en el sector de la xocolateria i la bomboneria mitjançant una formació presencial o  també quan les condicions ho permeten per mitja de serveis on line.

Assessorament i acompanyament en comerç exterior

Kabk’uh ofereix i posa a l’abast dels seus beneficiaris els coneixements i l’experiència dels seus tècnics i col·laboradors per aconseguir que el producte reuneixi les característiques exigides dels estàndards internacionals.

Els acompanya a presentar-lo el seu cacau o productes elaborats a fires i salons especialitzats o els adreça a compradors directes. En aquest acompanyament es procura que les associacions o cooperatives de productors tinguin un contacte directe amb el processador de cacau, el fabricant de la xocolata o els importadors o distribuïdors.

A la vegada, els acompanya i dóna formació perquè puguin superar tots els requeriments de la internacionalització. Coneixement del mercat i requeriments dels tràmits que comporten aquestes operacions; d’aranzels, duanes i sistemes de pagament.

En aquest acompanyament donem procurem reforçar les xarxes i empreses especialitzades del sector de comerç just.

Projectes sobre sobirania i seguretat alimentàries, alimentació i nutrició

La adhesió de Kabk’uh  als mandats de la FAO per aconseguir, en la mesura de les nostre possibilitats,

“Que totes les persones, en tot moment, tinguin accés físic i econòmic a suficient aliment, segur, nutritiu i saludable, per satisfer les seves necessitats alimentàries i les seves preferències, amb l’objecte de portar una vida activa i sana”.

“La seguretat alimentària a nivell d’individu, llar, nació i global s’ aconsegueix quan totes les persones, en tot moment, tenen accés físic i econòmic a suficient aliment, segur i nutritiu, per satisfer les seves necessitats alimentàries i les seves preferències, amb l’objectiu de portar una vida activa i sana.”

Ens compromet a dedicar el nostre temps a fer campanyes per conscienciar els infants i les famílies de la necessitat que la població des de l’escola, adquireixi hàbits d’alimentació saludables i prenguin també consciència que en altres llocs, la població no té els aliments mínims imprescindibles per assegurar la seva subsistència.

Kabk’uh s’adhereix a la defensa de la sobirania alimentària;

“Com el dret dels pobles a determinar les polítiques agrícoles i alimentàries que els afecten: a tenir dret i accés a la terra, als recursos naturals, a poder alimentar-se de forma sana i saludable amb aliments lliures de transgènics, a protegir i a regular la producció i el comerç agrícola interior amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament sostenible, augmentar la productivitat, garantir un nivell de vida equitatiu a la població i garantir l’abastament d’aliments.”

Kabk’uh donarà prioritat als projectes e iniciatives que;

“Es dirigeixen a donar suport a l’alimentació i a la seguretat alimentària i nutricional a famílies i poblacions vulnerables en àrees rurals i periurbanes que es veuen afectades per la recurrència de la pobresa i per fenòmens climatològics.”

- Participació als Salon du Chocolat de París com a assistents externs i assessors i acompanyants de diferents entitats on s’han realitzat projectes.

- El President de la Fundació és membre de l’Académie Française du Chocolat et de la Confiserie participant en les seves reunions i actuacions a títol personal i de la Fundació Kabk’uh.

Los comentarios están cerrados.